Velkommen

Dansekjelleren har oppstart uke 10: det gjelder alle kurs, mandag og tirsdag, på Vasshus.

Alle kurs som holdes på Bryne går under Dansefabrikken, Kulturbanken Bryne, og har oppstart uke 11.