Velkommen

Dansekjelleren vil tilby nye dansekurs f.o.m. mars 2021.

Velkommen til å søke plass på dansekurs vår 2021.

Det åpnes for nye søkere 1. februar kl. 12.00.