Samtykkeskjema 2023

Bilder/fotografering/film av deltaker – Dansekjelleren

På grunn av reglene om personvern, må Dansekjelleren innhente samtykke for å ta og dele bilder/video av deltakere på dansekurs. 
Det er viktig at dere kjenner til at Dansekjelleren aldri vil
frigi digitale bildekopier av barnet uten spesifikt samtykke fra foresatte.

Dansekjelleren ønsker fra tid til annen
å kunne legge ut bilder på våre nettsider eller på sosiale medier, (f.eks. Facebook, YouTube, Instagram, Vimeo)
Deltakers navn vil som hovedregel ikke kobles til bildene/videoene.

Lærere eller instruktører på Dansekjellren tar med jevne mellomrom bilder/videosnutter av deltakerne under undervisning eller under spesielle aktiviteter. 
Disse bildene kan det være hyggelig å dele med foresatte .Vi ønsker derfor å kunne legge slike bilder ut på nettsiden. Denne nettsiden er passordbeskyttet. 

Dansekjelleren får av og til henvendelser fra medier som ønsker å ta bilder og lage en reportasje om Dansekjellerens aktiviteter.
I den forbindelse kan det være aktuelt å intervjue deltakere til (nett-)avis, radio eller TV og publisere bilder med elevens for- og etternavn.

Ta kontakt med kontakt@dansekjelleren.com om dere ønsker å endre samtykket senere.