Barnedans

Barnedans 7-ukers kurs (uke 34-uke 40)

Kjekt dansekurs for 4-5åringer (2017/2018)

På kurset vil vi utforsker ulike måter å bevege oss på og ulike dansestiler gjennom enkel koreografi, kreative oppgaver og lek.

7 uker875,̵

Gutta Krutt! 7-ukers kurs (uke 34 – uke 40)

Eget gutte-kurs for 4-5 åringene!

Dans er for både gutter og jenter, men på dette kurset vi utforsker dans mer basert på guttenes interesser. Det introduseres ulike dansestiler gjennom enkel koreografi, kreative oppgaver og lek.

7 uker875,̵